Badania psychologiczne operatorów

Badania psychologiczne operatorów

Badania psychologiczne operatorów:

  • Operatorzy sprzętu zmechanizowanego (np. wózki widłowe, koparki, suwnice, żurawie),
  • Osoby pracujące w zawodach wymagających pełnej sprawności psychoruchowej.
  • Badanie psychologiczne - praca na wysokości powyżej 3m.