Jak przygotować się na badanie

Jak przygotować się na badanie

Na badanie proszę przynieść:

  • Dowód osobisty i prawo jazdy (jeśli badany je posiada)
  • Skierowanie na badanie (jeśli zostało wydane przez policję, pracodawcę lub lekarza)
  • Osoby z wadami wzroku – okulary
  • Dane do wystawienia rachunku – w przypadku skierowania wydanego przez pracodawcę

Na badaniu powinno się być wypoczętym. Dzień wcześniej nie należy spożywać alkoholu ani środka o podobnym działaniu.

Orzeczenie wydawane jest osobiście osobie badanej, w terminie ustalonym indywidualnie podczas badania.

Warto wiedzieć zanim przyjdziesz na badanie:

  • Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się obejmuje w szczególności określenie poziomu rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej tej osoby.
  • Zakres badania psychologicznego może zostać rozszerzony, jeżeli psycholog upoważniony do prowadzenia badania uzna to za niezbędne do prawidłowego określenia sprawności psychologicznej osoby badanej.
  • Osoba poddająca się badaniu ponosi koszty badania niezależnie od jego wyniku, a opłata dotyczy badania, a nie wydania orzeczenia pozytywnego. O orzeczeniu pozytywnym decyduje wynik badania.
  • Psycholog upoważniony, na podstawie wyników badań, wydaje orzeczenie psychologiczne.