Psychoterapia i poradnictwo psychologiczne

Psychoterapia i poradnictwo psychologiczne:

  • zaburzenia lękowe,
  • zespół lęku uogólnionego,
  • depresja,
  • agorafobia,
  • ataki paniki,
  • zaburzenia odżywiania,
  • fobia społeczna,
  • w nadużywaniu i uzależnieniu od substancji psychoaktywnych (takich jak alkohol i narkotyki), a także innych nałogach.